VASKRS 2015

ZUS VASKRS 2015

I ove godine članovi ZUS GRMEČ su za Vaskrs obišli porodice sa više djece i uručili im darove.