Grmečki Marš

Grmečki marš

Tadicionalno, svake godine u februraru se na Grmeču organizuje marš, planinarenje, kao znak sjećanja kada je Grmeč u drugom svjetskom ratu samo nekoliko dana bio pod opsadom fašista u februaru mjesecu. Sa planinarskim društvima, pripadnicima vojske, kao i mirovnim snagana međunarodne zajednice to smo obilježili na dostojanstven način uživajući u čarima Grmeča.