ŠUŠNJAR 2022

ŠUŠNJAR 2022

Povodom dana sjećanja na nevino stradale žrtve na Šušnjaru, 02.08.2022. položeni su vijenci na spomenik, a u pravoslavnoj crkvi služen je pomen.

Hronologija zločina nad srpskim stanovništvom u opštini Sanski Most 1941. godine
• 7-9. maj 1941: Strijeljanja u Sanskom Mostu. Ustaše su najprije 7. maja izvršili strijeljanje 3 srpska seljaka, Marka i Đurđa Kondića te Rajka Stojanovića. 
Bile su to prve žrtve ustaškog divljanja u gradu uz obale Sane, koje su sahranjene na Šušnjaru. Strijeljanju, koje je bilo javno, prisustovale su sve ustaše koje su se toga dana nalazile u gradu.
- Hapšenja lokalnog srpskog stanovništva izazvala su uznemirenja stanovništva u selima Tramošnja i Kijevo i prvi oružani otpor ustašama na području NDH, u kom su uzeli učešća i stanovnici drugih srpskih sela koja gravitiraju Sanskom Mostu. Nakon neuspjelog ustaškog napada na ova srpska sela, 
• 8. maja 1941: su intervenisale njemačke snage koje su uhapsile oko 300 srpskih seljaka iz okoline grada, koji su ubrzo pušteni nakon intervencije jednog italijanskog oficira. Međutim, ustaše su ponovo izvršili hapšenje dijela prethodno uhapšenih seljaka iz Tomine, Lužana i Čaplja i 9. maja 1941. u Sanskom Mostu strijeljali 27 lica (26 lica srpske i jednog lica hrvatske nacionalnosti)
• 13-14. maj 1941: Strijeljanje 45 srpskih civila u blizini Sanskog Mosta
• 2-4. avgust 1941: Pokolj nad 27 stanovnika Budimlić Japre i 64 stanovnika Marina (uključujući 8 žena) u kotaru Sanski Most. 
• 28. jul 1941: Hapšenje oko 60 odraslih muških stanovnika, srpske nacionalnosti, u selu Kljevci pokraj Sanskog Mosta. Hapšenje je izvršeno na prevaru od strane lokalnih ustaša iz Kljevaca. Uhapšenici su sprovedeni u ustaški zatvor u Sanskom Mostu i ubrzo su ubijeni. 
• 2. avgust 1941: Masovno stradanje stanovnika sela Kljevci pokraj Sanskog Mosta. U literaturi se navodi da je tog dana uhapšeno gotovo cjelokupno stanovništvo, čak 1.700 ljudi, svih uzrasta i oba pola. Uhapšenici su potom sprovedeni u Vrhpolje gdje je dio stanovnika ubijen, dok je ostatak sproveden u ustaški zatvor u sanskom Mostu, nakon čega je dio uhapšenika ubijen. Prema podacima iz literature, u ovim okolnostima stradao je 361 stanovnik Kljevaca. 
• 2. avgust 1941: Hapšenje i masovno stradanje stanovnika sela pokraj Sanskog Mosta i u samom gradu i strijeljano na Šušnjaru 2.862 žrtve.
• 3. avgust 1941: Strijeljanje 45 stanovnika sela Dabar pokraj Sanskog Mosta na stratištu Šušnjar. 
• 19-20. septembar 1941: Ubistvo 15, pretežno starijih, lica na području Dabra, prilikom napada ustaško-domobranskih snaga na ustanička uporišta. Ustaše i domobrani su u Dabru zapalili 104 kuće.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii1gHX8LPi0