GRMEČKA KOSIDBA 2016

GRMEČKA KOSIDBA 2016

U organizaciji Zavičajnog udruženja Sanjana “Grmeč'” dana 25.06.2016.na Stanića Brdu opština Sanski Most, održana je “Grmečka kosidba“. Učesnici su došli iz susjednih opština Petrovca, Bosanske Krupe, Prijedora, Banja Luke, te iz Stare Pazove. Kosidba je jedan od najtežih fizičkih poljskih radova koje obavljaju isključivo muškarci. Livade su najčešće kosile „kosačke mobe“. U jednoj kosačkoj mobi nekad se nalazilo i po desetak kosaca. Kosce je sazivao domaćin, a pozivani su najbolji kosci sela, snažni i iskusni ljudi u ovom poslu. Dobrog kosca su činili i kosa i kosni alat: klepac i babica, tobalica, brusevi i kvasilica. Kosci na livadu dolaze rano ujutro i najprije klepaju kose. Zatim se dogovaraju ko će biti kosibaša. Biti kosibaša značilo je biti brz i oštar kosac, imati najširi otkos („mav“) i sjeći travu najniže moguće („dobro zabrijavati“). Na kosibašu su se morali ugledati i ostali kosci, a dobro odabran predvodnik značio je valjano obavljena kosidba. Najboljim koscima Grmečke kosidbe dodjeljene su nagrade kose kovanice. Poljoprivrednici su u današnje vrijeme kose zamjenili kosilicama i raznim drugim savremenim mašinama. Osnovni cilj ove manifestacije je da se sačuvamo tradicionalno istorijske vrijednosti našeg naroda i prenošenje na mlade naraštaje. Manifestacija '' Grmečka kosidba '' održana je na porodičnom imanju Nikole Srdića, gdje su se u otkosima sastale tri generacije Srdića kako bi se tradicija prenijela sa djeda na unuka. Po završetku kosidbe učesnici su nastavili druženje uz izvorne narodne pjesme.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HJuZAET1TM4&feature=youtu.be