GRMEČKI MARŠ 2019

GRMEČKI MARŠ 2019

Tradicionalni Grmečki Marš ove godine se održao 08.02.2019. sa do sada najvećim brojem učesnika. Preko 500 ljudi se penjalo do Crnog vrha, najviše tačke Grmeča, odajući počast Četvrtoj ofanzivi NOR-a u Podgrmeču 1943.

Kao i prethodnih godina učesnici su se poslije silaska sa Grmeča sastali u selu Bravsko gdje su se okrijepili uz kuvano vino, hranu i pjesmu.

Hvala svima na učešću i nadamo se još većem broju sledeće godine.