INICIJATIVNI SASTANAK UDRUŽENJA POVRATNIKA 011 i ZUS-A

INICIJATIVNI SASTANAK UDRUŽENJA POVRATNIKA 011 i ZUS-A

U Sanskom Mostu 06.08.2015. je održan inicijativni sastanak Uderužnja povratnika 011 u Sanski Most i Zavičajnog udruženja Sanjana Grmeč.

Na sastanku je dogovoreno da se u naredni sedam dana stavi u funkciju zajednička kancelarija u Sanskom Mostu koju posjeduje ZUS Grmeč. Ta kancelarija bi služila za sva udruženja koja gravitiraju u Sanskom Mostu. Za sedam dana biće održan veći sastanak gdje će prisustvovati veći broj članova svih zainteresovanih udruženja. Na kome će se precizirati zajednički ciljevi i nastupanje u svim segmentima.