RADNA AKCIJA JELAŠINOVCI - BOJIŠTE 2023.

RADNA AKCIJA JELAŠINOVCI - BOJIŠTE 2023.

Dana 27.05. u selu Jelašinovci, Bojište, održana je radna akcija kao priprema za Duhovski sabor koji će se održati 04.06.2023. u ovom sanskom selu.