VEČE SANJANA 2015

VEČE SANJANA 2015

ZUS GRMEČ je dana 18.10.2015. u restoranu SPEED, Rekavice, ugostio naše zemljake koji su stigli iz Slovenije, Srbije, mnogih gradova RS, kao i naše povratnike iz Sanskog Mosta na tradicionalnom okupljanju Sanjana.

Na naše veliko zadovoljstvo ovoj manifestaciji je prisutvovalo oko 600 Sanjana.

Program su obilježila razna Kulturno umjetnička društva, IMPULS BEND, kao i naši mladi umjetnici Tatjana Šarac, Vukašin Brajić i Tanja Popović. Svoje pjesme su nam predstavili i naši priznati umjetnici: Bora Kapetanović, Mihajlo Orlović i Gojko Mandić. Dušan Vrućinić je prisutnima prezentovao video prikazom naše uspješne radne i humanitarne akcije protekle godine. Poslije večere koju je blagoslovio sveštenik Alen Marić naši gosti su se veselili i zabavljali do dugo u noć. Posebnu zahvalnost dugujemo i našim sponzorima koji su nam izašli u susret i omogućili da ovo veče što bolje organizujemo.

Večeri Sanjana 2015. predhodila je redovna sjednica koja je počela u 16h.

 Na sastanku su bili prisutni većina dosadašnjih rukovodećih organa Udruženja (potpredsjednika,članova UO,članova Skupštine Udruženja) kao i novi članovi ZUS-a a samim tim i Skupštine ZUS „Grmeč“.

Predsjedavajući Skupštine je na osnovu Statuta ZUS „Grmeč“ (član 11.stav d; član 17.stav 1; član 20.stav1;) predložio slijedeći Dnevni red

 

  1. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu ZUS-a;
  2. Izbor predsjednika ZUS „Grmeč“;
  3. Izbor predsjednika i članova UO ZUS-a;
  4. Izbor potpredsjednika, sekretara i blagajnika udruženja;
  5. Izbor počasnog člana ZUS-a;
  6. Usvajanje Plana i programa ZUS-a za narednu godinu;
  7. Tekuća pitanja.

 

Nakon jednoglasno usvojenog Dnevnog reda, pristupilo se tački 1. Usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu ZUS „Grmeč“ koji je nakon sumiranja rezultata ovogodišnjeg rada Udruženja jednoglasno usvojen.

Tačka 2. Izbor predsjednika ZUS „Grmeč“ odnosila se na prijedlog kandidata za novog predsjednika Udruženja. Jedini predloženi kandidat od strane prisutnih bila je gospođa Aleksandra Ribić Stojaković. Nakon obrazloženja nekoliko članova UO i Skupštine ZUS-a o samom kandidatu Skupština je jednoglasno izabrala predloženog  i jedinog kandidata za novog predsjednika ZUS „Grmeč“.

Treća tačka Dnevnog reda podrazumijevala je izbor predsjednika i članova UO ZUS-a. Prijedlog da se Dušan Vrućinić kao jedini kandidat predloži za predsjednika UO usvojen je jednoglasno od strane prisutnih članova Skupštine. Za ostale članove UO Udruženja predloženi su: 1.Branislav Martić;2. Dejan Runić; 3.Dragan Srdić;4.Slaviša Krunić;5.Neno Dobrijević;6.Aleksandar Stojaković;7.Saša Lazarević;8. Saša Čuković i 9. Željko Oljača. Prijedlog za usvajanje navedenih članova UO usvojen je jednoglasno.

Pod tačkom 4. Dnevnog reda pristupilo se izboru potpredsjednika, sekretara i blagajnika ZUS-a. Pored već postojećeg Nene Dobrijevića, kojem je produžen mandat, predloženi su kandidati: Dragan Srdić i Stojan Davidović za potpredsjednike, Snežana Veselinović za sekretara i Nenad Radić za blagajnika ZUS „Grmeč“. Prijedlozi su prihvaćeni i usvojeni jednoglasno osim u slučaju prijedloga za potpredsjedika Udruženja Stojana Davidovića koji je usvojen sa jednim glasom protiv i jednim uzdržanim glasom.

Skupština Udruženja je na osnovu Statuta istog, (član 9.stav 4) za počasnog člana ZUS „Grmeč“ predložila i jednoglasno izglasala Slavišu Krunića.

Pod tačkom 6. Prezentovan je Plan aktivnosti ZUS-a u narednoj godini koji je jednoglasno prihvaćen i usvojen uz konstataciju da je ZUS „Grmeč“ mnogo toga uradio i postigao u prošloj godini i zaključak svih prisutnih članova Skupštine da ZUS „Grmeč“ ima resurse i kapacitet da svoj rad i aktivnosti unaprijedi i poboljša u narednoj godini, posebno na području opštine Sanski Most. Sa zaključkom ove tačke Dnevnog reda Skupština ZUS „Grmeč“ je završila redovnu sjednicu u 18 časova, 18.oktobra 2015.godine.