SAVEZ UDRUŽENJA

ZUS SAVEZ UDRUŽENJA

Čelni ljudi sedam udruženja, inicijativa za savez udruženja i zajedničko djelovanje.
-zavičajno udruženje sanjana "Grmeč",
(ZUS Grmeč),
-udruženje Gornji Lipnik,
-udruženje "Podgrmeč",
-zavičajno udruženje "Petrovčana",
-udruženje "Srnetica",
-udruženje Centar za ruralni razvoj,
-zavičajno udruženje Grmečka Korida.

U našim prostorijama Zavičajnog udruženja Sanjana - Grmeč u
Banjoj Luci održan je sastanak predstavnika udruženja koji djeluju na području opština Sanski Most i Bosanski Petrovac.
Sastanku su prisustvovali predstavnici sanskih udruženja ZUS Grmeč, udruženje Gornji Lipnik, udruženj Podgrmeč, te petrovačka udruženja: Zavičajno udruženje Petrovčana, udruženje Srnetica i udruženje Centar za ruralni razvoj.
Na sastanku su razmijenjena iskustva u radu pojednih udruženja i iskazana spremnost za zajednički nastup kroz zajednicu udruženja.
Pozivnice za formiranje zajednice udruženja uputiće i ostalim udruženjima. Cilj formiranja zajednice udruženja je postići veću efikasnost u ostvarivanju podrške povratnicima podgrmečkih opština, lakši pristup istitucijama u kandidovanju važnijih projekata održivog povratka kao i bolja medijska promocija aktivnosti svih pojedinačnih udruženja.
Do sredine marta će se definisati kodeks rada zajednice udruženja, a krajem mjeseca je planirana konstitutivna sjednica.